Dio saobraćajnice Podgorica Tuzi od Ržaničkog mosta na rijeci Cijevni do skretanja za Šipčanik u dužini cca 3800m, u zahvatu PUP‐a Podgorica

Izrada tehničke dokumentacije

Dužina dijela obrađene saobraćajnice iznosi 3798,60 m.

Saobraćajnica pripada primarnoj putnoj mreži i prema namjeni je gradska magistralna saobraćajnica.

Opšti podaci o projektu

Broj priključaka je definisan na osnovu DUP‐ ova i postojećeg stanja u naseljenom dijelu i prikazan je na situacionom planu. Pomenuti djelovi saobraćajnice koji se obrađuju počinju od stacionaže 0+015.00 do stacionaže 3+812.60. Cijela kolovozna konstrukcija je obrađena u dionici i kao i nabijanje podloge do potrebne zbijenosti. Za izradu projekta korištena je sljedeća dokumentacija: Pozitivno usvojeno idejno rješenje od strane ŽICG i Opštine Tuzi; Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine; Urbanističko tehnički uslovi br. 07‐032/20‐822 od 28.01.2020. god.; PUP Podgorica. Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i komunalne poslove. Projektni zadatak Investitora‐ Opština Tuzi; Usvojeno Idejno rješenje; Važeća zakonska regulativa, pravilnici, standardi i tehnički normativi.

Galerija