Rekonstrukcija Ržaničkog mosta na rijeci Ciejvni, na trasi regionalnog puta Podgorica – Tuzi

U zahvatu PUP‐a Podgorica I, DUP‐a “Karabuško polje” na djelovima kat. parcela br. 3455/2, 1602, 390/5, 349/2, 370/1 i 3493/1 KO TUZI

Podgorica

Obzirom da tehničko rešenje podrazumijeva saobraćajno povezivanje Bulevara sa lijeve i desne strane Ržaničkog mosta, Projektant je zasebno vodio osovine lijevog i desnog kolovoza.

Opšti podaci o projektu

Obzirom da tehničko rešenje podrazumijeva saobraćajno povezivanje Bulevara sa lijeve i desne strane Ržaničkog mosta, Projektant je zasebno vodio osovine lijevog i desnog kolovoza. Ovo iz razloga jer je trebalo zadržati geometriju postojećeg mosta na desnoj strani kolovoza, dok je na lijevoj predviđena nova mostovska kontrukcija. Projektant je generalno paralelno vodio osovine, osim u samoj zoni uklapanja u novoprojektovani Bulevar. Širine kolovoza preuzete su iz prethodnih projekata na koje se ova tehnička dokumentacija naslanja. Na cijelom potezu predmetne saobraćajnice, projektovan je zeleni razdjelni pojas širine 4.0m. Generalno, širina kolovoznih traka iznosi 2×7.0m dok su projektom definisane pješačke staze širine 4 m obostrano.

Galerija