Rekonstrukcija postojećeg šetališta Pet Danica

Stručni nadzor

Herceg Novi

Dionica od plaže Milašinović do tunela na Toploj

Galerija