Projekti

2020

Uprava javnih radova

Rešenje stručnog Nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožaje – Štedim – V faza

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Izrada tehničke dokumentacije- idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima od bivšeg hotela “Lahor” do kraja zahvata DUP-a Bečići, na djelovima kat.parcela 1473/2 i 1448 K.O. Bečići (sektor 45 po PPPPPNMD), opština Budva

2018

Uprava Javnih radova

Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Radovan Pavićević na rijeci Zeti, Opština Danilovgrad

2017

Sekretarijat za imovinu,zastu panje i investicije Opština Bar

Izrada Glavnog projekta za skloništa za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom po Ugovoru br. 01-3606

2016

Opština Tivat

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodovodnog sistema od Solila do kružnog toka u Opštini Tivat

Direkcija javnih radova

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom administrativnog objekta u Petnjicu

2015

Direkcija javnih radova

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom Trafostanice ski centra Jezerine u Kolašinu. Godina završetka: 2016.

Direkcija javnih radova

Most u Virpazaru

Direkcija za saobraćaj

Izgradnja raskrsnice u Sutomoru

UNDP

Glavni projekat ruskog poslanstva na Cetinju

2014

Direkcija javnih radova CG

Rekonstrukcija kapele u Bijelom Polju

Luka Kotor, Port of Kotor

Lučki terminal Luke Kotor, granični prelaz

Opština Tivat

Izgradnja gradske rive Pine u Tivtu

Godina završetka: 2015

UNDP

Glavni projekat ruskog poslanstva na Cetinju

Godina završetka: 2015.

2013

UNDP

Izgradnja ulica Grahovske i Mojkovačke na Cetinju, kao i kružnog toka

Godina završetka: 2015

2012

Opština Plužine

Priprema i asfaltiranje lokalnih puteva u dužini 5km, popravci asfaltnog zastora u naselju i na lokalnim putevima i škarpiranju kosina-zasjeka

JP za upravljnje morskim dobrom Crne Gore

Sanacija mosta kod Citadele u opstini Herceg Novi

2011

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Rekonstrukcija postojeceg setalista pet danica u opstini Herceg Novi, dionica od plaze Milasinovic do tunela na Toploj

Godina završetka: 2012

2022

Opština Bar

Izvođenje radova na uređenju površine javne namjene – park Topolica – Bjeliši UP Z20
Vrijednost projekta: 200.040,63 €

 

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Rekonstrukcija Hercegovačke ulice, od Ulice Slobode do Ulice Marka Miljanova Vrijednost projekta: 472.664,69 €

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Rekonstrukcija Ulica Sava Lubarde i Spasa Nikolića u Staroj Varoši Vrijednost projekta: 241.803,04 €

2020

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Rekonstrukcija dijela Ulice Gojka Radonjića u Staroj Varoši Vrijednost projekta: 116.910,36 €

2017

Opština Danilovgrad

Izgradnja druge faze vodovoda u naselju Donji Zagarač Vrijednost projekta: 200 201,59 €

Opština Danilovgrad

Izgradnja vodovoda Đeđezi – Mokanje Vrijednost projekta: 107 211,27 €

Vodovod i kanalizacija- Cetinje d.o.o.

Sanacija taložnika PS ”Podgor”
Vrijednost projekta: 48 000,00 €

2016

Uprava za mlade i sport

Adaptacija omladinskog centra u Podgorici
Vrijednost projekta: 49 800,00 €

2015

Elektroprivreda Crne gore

Izgradnja I rekonstrukcija podzemnog voda 10Kv Priključni vod z a Ibrac Vrijednost projekta: 106 049,46 €

2012

Kovinic company

Rekonstrukcija i montaža čelične konstrukcije izložbenog salona »IVECO« u mjestu Jastreb na magistralnom putu Podgorica – Danilovgrad
Vrijednost projekta: 21 000,00 €

2023

Opština Bar

Izdrada tehničke dokumentacije – REGIONALNI PUT – cca 34.00 km
Izrada Idejnog jrešenja i Glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta Virpazar – Sutorman – Bar

Uprava za kapitalne projekte

Izrada tehničke dokumentacije – SAOBRAĆAJNICA – cca 10.00 km
Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog od Sutorine do Zelenike, Opština Herceg Novi

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Izrada tehničke dokumentacije – gradska saobraćajnica – cca 775 m
Izrada Glavnog projekta izgradnje dijela Ulice 10, dijela Ulice 6 i dijela Ulice 1 u zahvatu DUP-a “Cijevna 2 – dio A”

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Izrada tehničke dokumentacije – gradska saobraćajnica – cca 250 m
Izrada Idejnog jrešenja i Glavnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Iva Andrića u zahvatu DUP-a “Zagorič 2” i DUP-a “Zagorič 3 i 4 – zona 2”

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Izrada tehničke dokumentacije – gradska saobraćajnica – cca 35 m
Izrada Glavnog projekta dijela trotoara u Ulcinjskoj ulici u zahvatu DUP-a “Gorica C”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Izrada tehničke dokumentacije – zaštita kosina
Izrada projektne dokumentacije za zaštitu kosine od obrušavanja stijena iznad mandraća na južnom kraju Male plaže, Opština Ulcinj

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Izrada tehničke dokumentacije – gradska saobraćajnica – cca 102 m
Izrada Glavnog projekta saobraćajnice za opremanje UP 103, u zahvatu DUP-a “Naselje 1. maj” u Podgorici

Uprava za saobraćaj

Izrada tehničke dokumentacije – Magistralni put – cca 170 m
8 Izrada Glavnog projekta za sanaciju kosine na izlaznom portalu tunela “Ivica” na magistralnom putu Žabljak – Šavnik

Opština Ulcinj

Izrada tehničke dokumentacije – gradska saobraćajnica
Izrada Glavnog projekta za izgradnju saobraćajnice “Nova 32” DUP-a “Ulcinjsko Polje” zona “B” podzona 7 i 9

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Izrada tehničke dokumentacije – Šetalište
Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj – Verige, Opština Kotor

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Izrada tehničke dokumentacije – Šetalište cca 2000 m

Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (Rt Ratac – Žukotrlica“ Opština Bar

Javno preduzeć za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Izrada tehničke dokumentacije – Šetalište cca 500 m
Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staue Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Izrada tehničke dokumentacije – Šetalište cca 300 m
Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje trotoara/pješačke staze u Zelenici, na potezu od Željezničkog mosta do plaže „Zmijice“ Opština Herceg Novi