Hercegovačka ulica (od Ulice Slobode do Ulice Marka Miljanova)

Izvođenje radova

Podgorica

Dužina dijela obrađene saobraćajnice iznosi cca 265 m

Opšti podaci o objektu

Izvršena je rekonstrukcija Hercegovačke ulice, od Ulice Slobode do Ulice Marka Miljanova u zahvatu UP-a “Nova Varoš” – blokovi C, D, G, h u Podgorici. Ovaj dio Hercegovačke ulice je bila saobraćajnica sa jednosmjernim odvijanjem saobraćaja, paralelnim parkingom uz desnu stranu kolovoza i obostranim trotoarom. Situacioni plan predmetne saobraćajnice je definisan planskom dokumentacijom. U jednom dijelu predmetne saobraćajnice predviđen je saobraćaj u dva smjera što je podrazumijevalo ukidanje podužnog parkinga na tom dijelu. Na raskrsnici predmetne saobraćajnice sa ulicom Balšila izvršeno je uklapanje na postojeće stanje kako bi saobraćaj mogao funkcionisati do izgradnje te ulice. Poprečni profil saobraćajnice na dijelu od Ulice Marka Miljanova do Ulice Balšića činio je trotoar: 2.50m, parking: 2.50m, kolovoz: 4.00m i trotoar: 2.50m, dok je na dijelu od Ulice Balšića do Ulice Slobode činio trotoar: 2.50m, kolovz: 6.50m i trotoar: 2.75m. Odvodnjavanje kolovoza i trotoara riješeno je atmosferskom kanalizacijom. Za glavni kolektor atmosferske kanalizacije su ugrađene spiralno korugovane cijevi PEVG R (PEHD) PE100 obodne krutosti Sn8 unutrašnjeg nazivnog prečnika. Izvedeni vodovodni cjevovod je DUCTIL DN100mm.

Galerija