Izgradnja nastavka Bulevara Save Kovačevića, podvožnjaka ispod željezničke pruge i raskrsnice sa ulicom Josipa Broza u Podgorici

Izrada tehničke dokumentacije

Podgorica

Dužina dijela obrađene saobraćajnice iznosi cca 550 m.

Opšti podaci o projektu

Ovom projektnom dokumentacijom obuhvaćeni su svi građevinski radovi na izgradnji nastavka bulevara Save Kovačevića, podvožnjaka ispod željezničke pruge i raskrsnice sa ulicom Josipa Broza u Podgorici. Duž cijele saobraćajnice su vršeni radovi na zadatoj urbanističkoj parceli. Saobraćajnica pripada primarnoj putnoj mreži i prema namjeni je gradska magistralna saobraćajnica. Dužina dijela obrađene saobraćajnice iznosi cca 550 m. Priključak za buduću saobraćajnicu je definisan na osnovu DUP‐ a i prikazan je na situacionom planu, kao i na poprečnim profilima 5 i 5a. Dio koji se obrađuje je bulevar Save Kovačevića od st. 0+49,00 do st. 0+554,00 i bulevar Josipa Broza od st. 0+12,00 do st. 0+140,00 koji su spojeni kružnom raskrsnicom prečnika 14,00m. Podvožnjak (Most) je armiranobetonska, prednapregnuta konstrukcija. Raspon glavnog nosača je L=26.2 m. Poprečni presjek glavnog nosača sačinjavaju montažni prednapregnuti T nosači visine 1,65m spojeni armirano betonskom pločom debljine 15cm livenom na licu mesta koja nosače povezuje u jednu cjelinu. Montažni nosači se dodiruju, što omogućava betoniranje ploče bez oplate. Podvožnjak je projektovan kao konstrukcija sastavljena iz gotovih armiranobetonskih prednapregnutih nosača koji se preko ležišta oslanjaju na oporce kao proste grede. Nosači se putem betonske ploče za monolitizaciju povezuju kako je to dato u grafičkoj dokumentaciji.

Galerija