CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
REFERENTNA LISTA...
Naziv: SANACIJA MOSTA KOD CITADELE U OPSTINI HERCEG NOVI
Investitor: JP za upravljanje morksim dobrom Crne Gore
Veličina: 1
Opis: UGOVORENA VRIJEDNOST:2.950,00 OPSTA KARAKTERISTIKA:NADZOR Klijenti koji se mogu kontaktirati:MIRJANA RADICEVIC +382 68387522
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit