CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
REFERENTNA LISTA...
Naziv: POSLOVNI OBJEKAT NA K. P. BR.11160KO IBARAC 1 I DIO K. P. 11150 KO IBARAC 1,ROZAJE
Investitor: Aldi d.o.o.
Veličina: 3500 m2
Opis: UGOVORENA VRIJEDNOST:2.400,00 OPSTA KARAKTERISTIKA:REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA Klijenti koji se mogu kontaktirati:Aldi d.o.o +382 67552908
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit