CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
REFERENTNA LISTA...
Naziv: STAMBENO -POSLOVNI OBJEKAT NA URBANISTICKOJ PARCELI KOJU CINE KATASTARSKE PARCELE BR.1453/3 I 1453/19 I DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BR.1453/1 I 1453/2 KO BIJELO POLJE,BLOK 5,U ZAHVATU DUP-A NIKOLJAC U BIJELOM POLJU
Investitor: CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJE D.O.O
Veličina: 3870 m2
Opis: UGOVORENA VRIJEDNOST:6.850,00 OPSTA KARAKTERISTIKA:PROJEKTOVANJE Klijenti koji se mogu kontaktirati:MONTENEGRO PROJEKT D.O.O +382 665830
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit