CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
REFERENTNA LISTA...
Naziv: PORODICNI STAMBENI OBJEKAT U POLJOPRIVREDI KOJI SE NALAZI U DUP-U "DONJA GORICA"-U URBANISTICKOJ ZONI "3",URBANISTICKOJ PODZONI"3.1",URBANISTICKOJ CJELINI "3.1.3",URBANISTICKOJ PARCELI 3/226,IZMJENE I DOPUNE
Investitor: DRAGAN RADOMIROVIC
Veličina: 362 m2
Opis: UGOVORENA VRIJEDNOST:1.850.00 OPSTA KARAKTERISTIKA:PROJEKTOVANJE Klijenti koji se mogu kontaktirati:Goran jelic +382 69458534
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit