CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
REFERENTNA LISTA...
Naziv: STAMBENI OBJEKAT U BUDVI
Investitor: Katnic Velimira i Svetlane
Veličina: S+Pr+2+Pk
Opis: UGOVORENA VRIJEDNOST:1.250,00 OPSTA KARAKTERISTIKA:PROJEKTOVANJE Klijenti koji se mogu kontaktirati:Milorad Nikolic +382 679136928
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit