CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
REFERENTNA LISTA...
Naziv: INDIVIDUALNI STAMBENI OBJEKTI KOJI SE NALAZE U Dup-u ZABJELO B1 UP176A I 176B I UP 177A I 177B SA UREDJENJEM TERENA
Investitor: A-Kop d.o.o
Veličina: 2420 m2
Opis: UGOVORENA VRIJEDNOST:4.000,00 OPSTE KARAKTERISTIKE:PROJEKTOVANJE Klijenti koji se mogu kontaktirati:+382 67333320
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit