CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom.
CIVIL ENGINEER na Facebook-uCIVIL ENGINEER na Twitter-u
CIVIL ENGINEER je građevinska firma koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i nadzorom
 
REFERENTNA LISTA...
Naziv: Stambeni objekat sa uredjenjem terena,Gospostina Budva KP2311 UP3.17 KO BUDVA
Investitor: Grupa 219
Veličina: 650 m2
Opis: UGOVORENA VRIJEDNOST:3.800,00 OPSTA KARAKTERISTIKA:NADZOR Klijenti koji se mogu kontaktirati:K.MRDAK +382 6721900
 
   
CIVIL ENGINEER d.o.o.
Ul. 4 Jula br.105/17 - Podgorica
PIB 02809010, PDV 30/31-09891-1
7112
PRVA BANKA CG 535-0000000011563-19
Copyright © 2012 CIVIL ENGINEER. All rights reserved. Powered by InfoBit